Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô

Tin liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN O TÔ

Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN :

Ông      , sinh năm      , mang chứng minh nhân dân số       do công an      cấp ngày      .

Và vợ là:

     , sinh năm      , mang chứng minh nhân dân số       do công an      cấp ngày      .

Cả hai người cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại:      , thành phố Hà Nội.

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

Bà/ Ông      , sinh năm      , mang chứng minh nhân dân số       do công an      cấp ngày      , đăng ký hộ khẩu thường trú tại:      , thành phố Hà Nội.

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Hai bên đồng ý giao kết Hợp đồng mua bán ô tô này với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1

XE Ô TÔ MUA BÁN

Bên A là chủ sở hữu chiếc xe ô tô biển số:      theo Giấy đăng ký xe số:       do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày      . Đặc điểm của chiếc xe như sau:

– Nhãn hiệu:       – Số máy:       – Số khung:      
– Mầu sơn:       – Loại xe:       – Số chỗ ngồi:      

ĐIỀU 2

GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá mua bán chiếc xe nêu tại điều 1 được hai bên thỏa thuận là : ,VNĐ (      đồng Việt Nam).
 2. Bên B đã giao và bên A đã nhận đủ số tiền mua bán xe nêu trên, theo đúng thời hạn và phương thức mà hai bên đã thoả thuận trước khi ký Hợp đồng này.
 3. Việc thanh toán số tiền mua bán xe do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

ĐIỀU 3

THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE

 1. Bên A đã giao cho Bên B chiếc xe đã nêu tại điều 1, cùng với giấy tờ liên quan theo đúng thời hạn, địa điểm và phương thức giao nhận mà hai bên đã thoả thuận trước khi ký Hợp đồng này.
 2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu chiếc xe nêu trên, tại cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
 3. Việc bàn giao xe ô tô và đăng ký quyền sở hữu chiếc xe do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

ĐIỀU 4

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

 1. Bên A cam kết chiếc xe ô tô nêu tại điều 1, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A ; Trước khi ký hợp đồng này, Bên A chưa bán/ tặng cho/ thế chấp/ cầm cố hoặc bảo lãnh chiếc xe nêu trên cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào và cam kết chiếc xe không thuộc tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc đảm bảo thực hiện bất cứ nghĩa vụ dân sự nào của chủ sở hữu;
 2. Bên B đã xem xét và biết rõ tình trạng của chiếc xe trên và đồng ý mua chiếc xe nói trên;
 3. Quyền sở hữu đối với chiếc xe nêu trên được chính thức chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 5

VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do       chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng có phát sinh tranh chấp, các bên sẽ cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:

–  Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

–  Chiếc xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

–  Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

–  Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

 1. Bên B cam đoan:

–  Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

–  Đã xem xét kỹ, biết rõ về chiếc xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

–  Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

–  Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 2. Hai bên không yêu cầu Công chứng viên phải kiểm tra, xác minh về chiếc xr mua bán trên thực tế.
 3. Hai bên đã tự đọc/ nghe đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký tên/ điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

            BÊN BÁN XE                                              BÊN MUA XE

Bài viết tham khảo.

Tư vấn luật

Tư vấn  bảo hiểm

Tư vấn hành chính