Thủ tục khai nhận di sản thừa kế năm 2019

Tin liên quan

THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

1. Khai nhận di sản thừa kế là gì?

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản chết.

2. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Căn cứ quy định tại Điều 57 và Điều 58 Luật Công chứng 2014, trình tự, thủ tục khai nhận di sản thừa kế được tiến hành theo các bước sau:

 Bước 1: Lập văn bản khai nhận di sản thừa kế

  • Trình tự thực hiện:

Những người được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật sẽ liên hệ với phòng công chứng để lập thông báo về việc khai nhận di sản.

Văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết tại trụ sở của UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản hoặc nơi có di sản (Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật công chứng 2014).

Sau thời gian niêm yết không có tranh chấp hoặc khiếu nại thì người được hưởng di sản tiến hành khai nhận di sản tại phòng công chứng.

  • Hồ sơ pháp lý của các bên được hưởng di sản thừa kế:

* CMND hoặc hộ chiếu.

     * Sổ hộ khẩu.

* Giấy đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân của vợ hoặc chồng người để lại di sản.

     * Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền (nếu xác lập giao dịch thông qua người đại diện).

* Giấy khai sinh, Giấy xác nhận con nuôi; bản án, sơ yếu lý lịch, các giấy tờ khác chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người thừa kế.

* Giấy từ chối hưởng di sản thừa kế (nếu có).

  • Hồ sơ pháp lý của người để lại di sản thừa kế:

* Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy báo tử, bản án tuyên bố đã chết.

      * Di chúc (nếu có).
  • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu di sản:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sổ tiết kiệm, đăng ký xe, cổ phiếu, cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản khác (nếu có).

Bước 2: Thực hiện các nghĩa vụ tài chính

  • Người được hưởng di sản phải liên hệ Chi cục thuế cấp huyện nơi có di sản làm thủ tục đóng thuế, lệ phí trước bạ.
  • Hồ sơ bao gồm:

* Bản chính giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu di sản (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản khác…)

     * Văn bản khai nhận di sản đã được công chứng.
     * Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu): 02 bản
     * Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu): 02 bản
     * Các giấy tờ nhân thân (như mục khai nhận di sản).

Bước 3: Sang tên cho người nhận di sản

  • Trình tự thực hiện:
    * Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ UBND cấp huyện nơi có di sản.
    * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu hẹn, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết.
  • Hồ sơ bao gồm:

* Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu di sản.

* Văn bản khai nhận di sản thừa kế có công chứng.

* Các giấy tờ nhân thân (như mục khai nhận di sản).

* Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu): 02 bản

* Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu): 02 bản

Để được tư vấn chi tiết bạn có thể tham khảo bài viết sau: Tại đây