Xử phạt chuyển mục đích đất trồng lúa

Tin liên quan

Xử phạt chuyển mục đích đất trồng lúa

Đất trông lúa là đất sử dụng vào mục đích trồng lúa, nếu hộ gia đình nào sử dụng vào mục đích khác mà không phải đất trồng lúa thì sẽ sử lý vi phạm theo quy định tại điều 6 nghị định 102/2014 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bài viết tham khảo

Tư vấn luật.

Điều 6. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

1. Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

2. Chuyển mục đích sử dụng sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

3. Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Như vậy căn cứ xử phạt hành chính trong lĩnh vực này là phụ thuộc vào mục đích chuyển đổi là gì, nếu là phi nông nghiệp thì mức phạt khác, nếu là đất nông nghiệp mà không  phải trồng lúa thì mức phạt khác, ngoài ra mức phạt còn căn cứ vào diện tích chuyển đổi đồng thời phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả nữa.

Bài viết liên quan.

Tổng hợp quy định về luật hộ khẩu;

Tư vấn quy định về bảo hiểm;

Họ tên (*)

Email (*)

Tiêu đề

Nội dung