Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật

Tin liên quan

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

 1. Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ

     Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp bất động sản như sau:

     “Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

     1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

     …

     c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.”

     Pháp luật quy định điều này là hoàn toàn hợp lý, bởi lẽ các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về đất đai đang có tranh chấp đều do các cơ quan quản lý nơi có bất động sản lưu giữ. Theo đó, Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến bất động sản là vừa tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án giải quyết mà còn thuận lợi trong việc xác minh, kiểm tra bất động sản trên thực tế một cách chính xác nhất. Từ đó, Tòa án sẽ ra bản án chính xác nhất để giải quyết tranh chấp.

     Tuy nhiên, khi có tranh chấp nhà đất ở nhiều nơi, tránh tình trạng các Tòa án chồng chéo thẩm quyền giải quyết, pháp luật quy định tiếp nguyên đơn hoặc người có yêu cầu giải quyết tranh chấp lựa chọn thẩm quyền của Tòa án.

 2. Thẩm quyền Tòa án theo sự lựa chọn

     Căn cứ Điểm i Khoản 1 điều 40 Luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như sau:

     “1. Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong các trường hợp sau đây:

     

     i) Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có một trong các bất động sản giải quyết.”

     Việc xác định Tòa án có thẩm quyền lãnh thổ không dựa trên sự thỏa thuận của các đương sự mà theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu. Có nghĩa là, nhà lập pháp cho phép nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án để thực hiện việc khởi kiện mà không cần sự đồng thuận của bị đơn. Quy định này xuất phát từ tinh thần nhân đạo của pháp luật trong việc bảo vệ người có giả thiết bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp.

3. Thẩm quyền Tòa án theo cấp

     Theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, hệ thống Tòa án Việt Nam được tổ chức theo 4 cấp:

  • Tòa án nhân dân cấp huyện
  • Tòa án nhân dân cấp tỉnh
  • Tòa án nhân dân cấp cao
  • Tòa án nhân dân tối cao

     Trong đó, thẩm quyền sơ thẩm thuộc về Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Thẩm quyền phúc thẩm thuộc về Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp cao. Thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm về Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao.

     Đối với tranh chấp đất đai ở nhiều nơi sẽ thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện theo Khoản 1 Điều 35 Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định. 

 Để tìm hiểu rõ hơn quy định liên quan đến thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, bạn có thể tham khảo thêm những bài viết tại đây