Thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật

Tin liên quan

THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ

1. Cơ sở pháp lý về quy định về thủ tục cấp sổ đỏ

2. Nội dung tư vấn về quy định về thủ tục cấp sổ đỏ

     Bước 1: Nộp hồ sơ

     Người sử dụng đất lập một bộ hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ bao gồm các giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Các giấy tờ chứng minh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Giấy tờ tùy thân của người sử dụng đất: chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn,…
  • Trích đo địa chính nếu có
  • Các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

     Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai thuộc phòng tài nguyên môi trường cấp huyện nơi có đất.

Thủ tục cấp sổ đỏ

Thủ tục cấp sổ đỏ

     Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

     Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung thì cán bộ tiếp nhận thông báo cho người sử dụng đất bằng văn bản. Nếu hồ sơ đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ.

     Bước 3: Trách nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai

     Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm phối hợp cùng UBND xã kiểm tra điều kiện cấp sổ đỏ. Nếu đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cấp sổ đỏ.

     Bước 4: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

     Người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính sau:

  • Lệ phí trước bạ
  • Lệ phí địa chính
  • Tiền sử dụng đất (nếu có)

     Bước 5: Nhận kết quả theo phiếu hẹn của văn phòng đăng ký đất đai

     Chi tiết tham khảo tại: tài liệu pháp luật