Tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất

Tin liên quan

TIỀN THUẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Câu hỏi của bạn về vấn đề tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau:

     Gia đình tôi hiện có một diện tích đất vườn ao muốn xin chuyển đổi lên đất thổ cư. Tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất là bao nhiêu? Gia đình tôi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguồn gốc đất là nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Rất mong được Luật sư giải đáp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất:

  • Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

2. Nội dung tư vấn về vấn đề tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất:

     Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp nghĩa vụ tài chính bao gồm: Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.1. Tiền sử dụng đất

    Khoản 1.2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP có quy định như sau:

     “a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

     Như vậy, đối với trường hợp của bạn, tiền sử dụng đất được tính như sau:

Tiền sử dụng đất = 50% x (tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất

tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất

2.2. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Phí thẩm định quyền sử dụng đất sẽ được quy định theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất. Mức thu thông thường là 15% giá trị tài sản; nhưng không quá 7.500.000 đồng/hồ sơ.

2.3. Lệ phí địa chính

     Lệ phí địa chính là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về địa chính.

     Mức thu: Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp

     Bài viết tham khảo: