Đối tượng, nguyên tắc và hình thức thực hiện ưu đãi đầu tư

Tin liên quan

huongdanluat.com

        Đối tượng, nguyên tắc và hình thức thực hiện ưu đãi đầu tư

1. Căn cứ pháp lý:

      Luật đầu tư 2014, Nghị định 118/NĐ-CP năm 2015

2. Nội dung tư vấn :

      Ưu đãi đầu tư là tất cả các quy định pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm tạo những lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư khi triển khai đầu tư tại Việt Nam. Luật sư tư vấn Dân An sẽ phân tích rõ cho quý khách về đối tượng, nguyên tắc và hình thức thực hiện ưu đãi đầu tư theo pháp luật đầu tư.

1. Về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

           Căn cứ vào Điều 15 Luật đầu tư 2014 , các đối tượng sau đây được hưởng các chế độ ưu đãi khi thực hiện đầu tư:

       Thứ nhất, các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại  Khoản 1 Điều 16 Luật đầu tư 2014:

 Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; hoạt động nghiên cứu và phát triển;

+   Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

+   Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;

+   Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày và các sản phẩm quy định tại điểm c khoản này;

+    Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;

+    Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học;

+    Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;

+   Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;

+   Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp;

+   Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng, chống bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông y; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới;

+   Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

+   Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;

+   Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

      Chính phủ đã ban hành chi tiết danh mục các ngành nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục 1 Nghị định 118/NĐ-CP của chính phủ ban hành vào năm 2015 hướng dẫn chi tiết một số điều của luật đầu tư.

     Thứ hai, các dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư (Điểm b, Khoản 2, Điều 15)

Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được liệt kê tại Phụ lục II Nghị định 118/NĐ-CP.

+   Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

       Thứ ba dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;(Điểm c,Khoản 2, Điều 15)

      Thứ tư, dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên  (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng);( Điểm d,Khoản 2, Điều 15)

      Ngoài ra, còn có doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.(Điểm đ, Khoản 2, Điều 15)

        Lưu ý, theo Khoản 4 Điều 15, Luật đầu tư, thì các dự án quy định tại Điểm b,c,d Khoản 2 Điều 15 sẽ không được hưởng ưu đãi nếu dự án đó đầu tư để khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

2. Về nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư:

–  Dự án đầu tư quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 15 được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau được áp dụng mức ưu đãi cao nhất;

–  Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất quy định tại Mục 55 Phụ lục II Nghị định 118/NĐ-CP thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Ưu đãi tiền thuê đất theo địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất quy định tại Mục 55 Phụ lục II Nghị định 118 không áp dụng đối với dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tnh.

3. Về hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

       Căn cứ vào Khoản 1, Điều 15 thì có 3 hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

–  Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật thuế.

–  Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

–  Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo pháp luật đất đai.

        Hướng Dẫn Luật hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án thích hợp để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 1900888 để gặp luật sư tư vấn trục tiếp và để yêu cầu cung cấp dịch vụ.

     Bài viết tham khảo:    

           – Kiến thức Luật đầu tư;                                                       

          – Hỏi đáp Luật đầu tư;                                                       

          – Luật sư tư vấn đầu tư.