Kiến Thức Luật đầu tư

Xác định các quan hệ pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai

Xác định các quan hệ pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai

Những vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai, khi nào xác định quan hệ pháp luật là tranh chấp thừa kế, tranh chấp nhà ở… Thẩm quyền giải quyết và thời hiệu? Xác định đúng quan hệ pháp luật là để áp dụng đúng pháp luật. Quan hệ pháp luật khác nhau thì pháp luật áp dụng để giải quyết khác nhau, trong đó có vấn đề thời hiệu khởi kiện cũng khác nhau. Ví dụ: cùng là quan hệ được xác lập năm … Đọc Thêm

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 1. Căn cứ pháp lý - Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực ngày 1/7/2015 - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư 2. Nội dung bài viết 2.1. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư … Đọc Thêm

đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Hợp đồng PPP là việc nhà nước và Nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên  cơ sở Hợp đồng dự án. 1. Căn cứ pháp lý: - Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực ngày 1/7/2015 - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư 2. Nội dung bài viết 2.1. … Đọc Thêm

Quy định mới trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài

Quy định mới trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài

        Quy định mới trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài         Môi trường kinh doanh được đổi mới, khuyến khích, ưu đãi các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ưu tiên các dự án phát triển công nghệ phụ trợ... là những tiền đề quan trọng để thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam trong những năm qua, đây cũng là tiền đề để thu hút nguồn … Đọc Thêm

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Căn cứ pháp lý:             Luật đầu tư 2014;            Nghị định 118/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn luật đầu tư 2014; 2. Nội dung tư vấn: 2.1.Dự án phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, xin quyết định chủ trương đầu tư            Căn cứ Khoản 1, Điều 17 Nghị định 18, ưu đãi đầu tư ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư gồm những nội dung sau đây: - … Đọc Thêm

Ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

        Ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ Căn cứ pháp lý: -  Luật khoa học và công nghệ năm 2013; -  Điều 10 Nghị định 80/2007/NĐ-CP của chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; -  Khoản 3,4 Điều 2 Nghị định  96/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng  9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, … Đọc Thêm

Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

no_thumb

Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế Căn cứ pháp lý: -  Luật đầu tư 2014; -  Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; - Luật thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và các bản sửa đổi như: + Luật sửa đổi 2013, 2014; Nghị định 218/2013/NĐ-CP ban hành hướng dẫn một số điều của Luật thu nhập doanh nghiệp, + Nghị định 19/2014/NĐ-CP sửa đổi một số quy … Đọc Thêm

Đối tượng, nguyên tắc và hình thức thực hiện ưu đãi đầu tư

no_thumb

        Đối tượng, nguyên tắc và hình thức thực hiện ưu đãi đầu tư 1. Căn cứ pháp lý:       Luật đầu tư 2014, Nghị định 118/NĐ-CP năm 2015 2. Nội dung tư vấn :       Ưu đãi đầu tư là tất cả các quy định pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm tạo những lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư khi triển khai đầu tư tại Việt Nam. Luật sư tư vấn Dân An sẽ phân tích rõ cho quý khách về đối tượng, nguyên … Đọc Thêm

Thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

no_thumb

Thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:  Điều 38, Luật đầu tư 2014 quy định: "Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư        1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký … Đọc Thêm

Điều kiện đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài

no_thumb

Điều kiện đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài 1. Căn cứ pháp lý:    Căn cứ Luật Đầu tư; Căn cứ Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ - CP. 2. Nội dung tư vấn:             Theo Khoản 14, Điều 3, Luật đầu tư; NĐT nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài và tổ chức hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.           Ngoài ra, Luật đầu tư mới còn đưa ra khái niệm tổ … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212