Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Tin liên quan

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

1. Căn cứ pháp lý

– Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực ngày 1/7/2015

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư

2. Nội dung bài viết

2.1. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế

Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài là một trong các hình thức đầu tư tại Việt Nam. Hình thức đầu tư này được quy định cụ thể tại Điều 25 Luật Đầu Tư năm 2014. Theo đó: 

1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

3. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này.

 Qua đó, chúng ta nhận thấy: Mặc dù có sự thay đổi về số thành viên trong công ty, nhưng xét về bản chất thì hai hình thức này vẫn có sự khác nhau đáng kể: 

  • Hình thức góp vốn làm tăng thêm số vốn điều lệ của công ty được góp vốn
  • Hình thức mua cổ phần không làm thay đổi số vốn điều lệ của công ty mà làm thay đổi tỷ lệ phần vốn góp trong công ty.

2.2. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp được quy định theo Luật đầu tư năm 2014, cụ thể

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng kí góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau:

  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành nghề đầu tư kinh doanh phải có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
  • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Hồ sơ đăng kí góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

Hồ sơ đăng kí bao gồm:

– Đầu tiên là văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp bao gồm những nội dung: Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;đưa ra tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thủ tục đăng kí góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

– Nhà đầu tư đăng kí góp vốn nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư năm 2014 tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi mà tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

– Nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm a và b, Khoản 1 Điều 22 Luật đầu tư năm 2014, Sở kế hoạch đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện các thủ tục như: Thay đổi cổ đông, thành viên của công ty. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện, Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lí do. 

Nếu nhà đầu tư không thuộc các quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư 2014: thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư cần phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật đầu tư năm 2014.

        Cám ơn quý khách đã dành niềm tin cho  Hướng Dẫn Luật hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án thích hợp để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 1900888 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và để yêu cầu cung cấp dịch vụ.     

Các bài viết tham khảo:

Luật sư tư vấn Luật đầu tư

Kiến thức luật đầu tư

Hỏi đáp Luật sư

Văn bản Luật đầu tư