Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư tại UBND Tỉnh

Tin liên quan

Luật dân an

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh

Cơ sở pháp lý

   Luật Đầu tư 2014, Nghị định 118/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư .

Nội dung tư vấn:

1. Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân Tỉnh:  Luật sư tư vấn Hướng Dẫn Luật đã viết bài về Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Để hiểu rõ về vấn đề này, quý khách hàng truy cập vào bài viết “Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư” để tìm hiểu thêm.

2. Hồ sơ sự án đầu tư. 

 Căn cứ vào Khoản 1, Điều 33 Luật Đầu tư 2014; hồ sơ dự án đầu tư mà NĐT cần chuẩn bị gồm có:

–  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

–  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

–  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

–   Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo. lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; 

–  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

–  Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

–   Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3. Thủ tục . Căn cứ vào Điều 33 Luật đầu tư và Điều 30 Nghị định 118/NĐ-CP năm 2015

B1.  NĐT nộp 4 bản hồ sơ đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư

B2. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định dự án của cơ quan chuyên môn. Nội dung thẩm định gồm:

–   Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất;

–   Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với dự án được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất); 

–   Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (đối với dự án có mục tiêu thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài);

–   Ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư);

–   Công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư).

       Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầu tư, cơ quan chuyên môn phải có những ý kiến thẩm  định những nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình và gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư.

B3. Trong vòng 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định và gửi cho UBND Tỉnh.

B4. Sau 7 ngày nhận được báo cáo thẩm định, UBND Tỉnh phải đưa ra quyết định chấp thuận hay không chấp thuận chủ trương đầu tư. 

B5. Nếu dự án đầu tư cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư phải cấp giấy chứng đăng ký đầu tư.

 Lưu ý:  mốc 3 ngày, 15 ngày, 25 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ đầu tư đầy đủ từ NĐT

         Có thể thấy, so với thủ tục quyết định chủ trương của Thủ tướng chính phủ và Quốc hội thì thủ tục trên đơn giản và nhanh gọn hơn. Tuy nhiên, khi thực hiện trên thực tế, NĐT vẫn sẽ gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đến  với dịch vụ tư vấn của Hướng Dẫn Luật, với đội ngũ luật sư am hiểu về pháp luật, kinh nghiệm dày dặn sẽ giúp quý khách hàng thực hiển các thủ tục pháp luật về xin quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục pháp lý khác một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

       Hướng Dẫn Luật hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án thích hợp để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 1900888 để gặp luật sư tư vấn trục tiếp và để yêu cầu cung cấp dịch vụ.

   Trân trọng.

     Bài viết tham khảo:    

            Kiến thức Luật đầu tư;                                                       

          – Hỏi đáp Luật đầu tư;                                                       

          – Luật sư tư vấn đầu tư.