Tư vấn ưu đãi đầu tư

Tin liên quan

Tư vấn về ưu đãi đầu tư

Câu hỏi của bạn:

       Chào Luật sư, tôi xin hỏi Luật sư tôi có dự định thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư tai khu kinh tế Chu Lai về tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi có được hường chế độ ưu đãi đầu tư không và nếu được thì ưu đãi như thế nào. Tôi cảm ơn luật sư

danan

Câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới bộ phận tư vấn qua email của công ty luật Dân An. Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật đầu tư 2014;

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 2014;

– Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư thì các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư gồm:

–  Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;

–  Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này;

–  Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

–  Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;

–  Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

Ở đây, quý khách hàng muốn đầu tư vào khu kinh tế Chu Lai về tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm nên thỏa mãn hai trường hợp tại Khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư. Cụ thể:

–   Căn cứ vào Khoản 2 Điều 16 Luật đầu tư quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, khách hàng thực hiện dự án tại Khu kinh tế châu lai nên được hưởng các chế độ ưu đãi đối với khu công nghiệp  và khi kinh tế;

–   Thứ hai,  căn cứ vào phụ lục I Nghị định 118/2015/NĐ-CP quý khách có dự định đầu tư thực hiện tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm và hải sản nên cũng thuộc nghành nghề được hưởng ưu đâĩ đầu tư.

       Tuy nhiên, theo nguyên tắc về hưởng ưu đâĩ đầu tư thì dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau được áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Và khoản 2, Điều 16 Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định: “Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư sản xuất trong khu công nghiệp được áp dụng ưu đãi đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn”.

         Vì vậy quý khách sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư đối với ngành nghề.

          Hướng Dẫn Luật hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án thích hợp để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 1900888 để gặp luật sư tư vấn trục tiếp và để yêu cầu cung cấp dịch vụ.

Bài viết tham khảo:    

– Kiến thức Luật đầu tư;                                                       

– Hỏi đáp Luật đầu tư;                                                       

Luật sư tư vấn đầu tư.