Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

Tin liên quan

danan

Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

Căn cứ pháp lý:

–  Luật đầu tư 2014;

–  Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

– Luật thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và các bản sửa đổi như:

+ Luật sửa đổi 2013, 2014; Nghị định 218/2013/NĐ-CP ban hành hướng dẫn một số điều của Luật thu nhập doanh nghiệp,

+ Nghị định 19/2014/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về thuế;

+ Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 18/6/2014 về hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP;

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

–  Luật đất đai 2013

–  Nghị định 142/2005/ NĐ-CP về thu tiền đất, thuê mặt nước;

–  Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP về thu tiền đất, thuê mặt nước.

Nội dung tư vấn

          Theo Khoản 2 Điều 16 Luật đầu tư 2014, khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư. Luật sư tư vấn Dân An dựa trên các quy định pháp luật hiện hành về Thuế thu nhập doanh nghiệp xin tư vấn cho quý khách các ưu đãi của NĐT khi đầu tư thực hiện dự án vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Cụ thể:

  1. Về thuế suất

 Thuế thu nhập doanh nghiệp:

     Điều kiện hưởng ưu đãi:  Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập sau:

–   Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư này); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

–   Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

– Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

      Mức thuế suất ưu đãi:   NĐT hưởng mức thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm).  NĐT còn được miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo.

Ngoài ra, chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

       Thuế thu nhập cá nhân:  Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế.

2. Về các ưu đãi liên quan đến đất đai: Theo Điều 110, Luật đất đai 2013 thì NĐT sẽ được miễn hoặc giảm tiền thuê đất.

  Nguyên tắc: 

–  Khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nếu không thuộc 2 trường hợp sau:

+ Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được áp dụng ưu đãi đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư sản xuất trong khu công nghiệp được áp dụng ưu đãi đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

–  Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư mở rộng, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi khác theo quy định của Nghị định này.

     Để tham khảo thêm, quý khách hãy đọc thêm bài viết “ Ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ” của Luật dân an.

         Hướng Dẫn Luật hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án thích hợp để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 1900888 để gặp luật sư tư vấn trục tiếp và để yêu cầu cung cấp dịch vụ.

     Bài viết tham khảo:    

           – Kiến thức Luật đầu tư;                                                       

          – Hỏi đáp Luật đầu tư;                                                       

          – Luật sư tư vấn đầu tư.