Trình tự thủ tục tách thửa đất

Tin liên quan

Bằng kiến thức thực tế dựa trên những kinh nghiệm Hướng Dẫn Luật đã tư vấn và giải quyết cho khách hàng về vấn đề Tách thửa đất. Hướng Dẫn Luật xin tư vấn về trình tự thủ tách thửa đất như sau.

file.309255

Bước 1. Cần xác định các điều kiện để tách thửa đất.

+ Thửa đất tách ra phải có ngõ đi.

+ Các thửa đất tách ra phải có diện tích tối thiểu là 30m.

+ Không bị quy hoạch.

+ Không có tranh chấp.

+ Đất đã có sổ đỏ.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ.

+ Liên hệ với Công ty đo vẽ để họ về đo vẽ các thửa đất sẽ tách.

+ CMND + HK + GĐKKH của bên chuyển nhượng (mỗi thư 03 bản sao) .

+ CMND + HK của bên nhận chuyển  nhượng (mỗi người 03 bản sao).

+ Sổ đỏ (04 bản sao).

Bước 3. Nộp hồ sơ xin công văn.

+ Mua tờ đơn xin tách thửa tại bộ phần tiếp nhận hồ sơ Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh nơi có đất.

+ Nộp hồ sơ bao gồm đơn xin tách thửa và những giấy tờ nêu tại bước 2 mỗi thứ  01 (một) bản và nhận giấy hẹn.

+ Thời gian khoảng 20 theo giấy hẹn đến lấy công văn tách thửa.

Bước 4. Làm hợp đồng.

+ Sau khi có công văn liên hệ với Văn phòng hoặc Phòng công chứng để làm Hợp đồng chuyển nhượng.

+ Hồ sơ công chứng chuẩn bị: Công văn, CMND + HK + ĐKH của bên bán và bên mua tất cả bản gốc + sơ đồ đo vẽ thửa đất.

+ Bạn nên chuyển hồ sơ cho Văn phòng hoặc Phòng công chứng để họ soạn thảo hồ sơ trước sau đó hẹn ngày ký.

+ Bạn ký công chứng và nộp phí công chứng theo quy định của nhà nước và Văn phòng hoặc Phòng công chứng.

Bước 5. Nộp hồ đăng ký sang tên tách thửa.

+ Mua tờ một bộ hồ sơ đăng ký sang tên tại bộ phần tiếp nhận hồ sơ Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh nơi có đất. 

+ Nộp hồ sơ bao gồm bộ hồ sơ đăng ký sang tên sau khi đã kê khai đầy đủ, kèm theo Hợp đồng công chứng và những giấy tờ nêu tại Bước 2 mỗi thứ 02 bản sao.

+ Hồ sơ hợp lệ sẽ nhận được một giấy hẹn ngày đến lấy thông báo thuế (khoảng 20 ngày), sau khi lấy thông báo thuế, đi nộp thuế theo địa chỉ trong thông báo thuế.

+ Sau khi nộp thuế song nộp lại cho bộ phần một của biên nai nộp thuế và họ sẽ hẹn ngày lấy sổ đỏ (khoảng 15 ngày).

+ Tới ngày lấy sổ đỏ mang theo giấy hẹn và tiền để đóng phí thẩm định sổ và nhận sổ đỏ mang tên mình.