Điều kiện làm giám đốc công ty

Tin liên quan

Điều kiện làm giám đốc công ty – gọi 1900888 nhánh số 5 để được tư vấn

Câu hỏi: Hiện nay tôi là giám đốc công ty TNHH về xây dựng nay tôi muốn thành lập công ty nữa để nhận các phân khúc nhỏ của các dự án của công ty ban đầu của tôi. Vậy luật sư cho tôi hỏi liệu tôi có được thành lập công ty với mục đích như vậy không? Xin chân thành cảm ơn.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP 1900888 NHÁNH SỐ 5

Điều kiện làm giám đốc công ty

Cơ sở pháp lý về Điều kiện làm giám đốc công ty:

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 quy định.

Nội dung tư vấn Điều kiện làm giám đốc công ty:

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì bạn hiện nay đang làm giám đốc công ty TNHH về xây dựng nếu đến khi bạn thành lập doanh nghiệp mới bạn cần đảm bảo một số tiêu chuẩn và điều kiện theo pháp luật quy định: có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật; có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. Đây là các điều kiện làm giám đốc công ty.

Nếu thời điểm bạn thành lập công ty bạn đảm bảo các yếu tố nêu trên thì bạn có thể thành lập công ty khác. Khi này khi nhận hợp đồng của công ty xây dựng bạn cần được hội đồng thành viên chấp nhận theo quy định tại điều 67 và điều 86  luật doanh nghiệp 2014 (vì bạn không nói rõ mô hình công ty bạn là TNHH hai thành viên trở lên hay một thành viên nên chúng tôi xin tư vấn cho bạn cả hai mô hình).

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Khoản 1 điều 67 quy định:

“1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người địa diện theo pháp luật của công ty;

b) Người có liên quan của những người tại điểm a khoản này;

c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bố nhiệm người quản lý công ty mẹ;

d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.”

 Đối với công ty TNHH một thành viên:

Điều 86 luật doanh nghiệp 2014 quy đinh:

“1. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, hợp đồng, giao dịch giữa công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với những  người sau đây phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiếm soát viên xem xét quyết định:

a) Chủ sở hữu công ty và người có liên quan chủ sở hữu công ty;

b) Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

c) Người có liên quan của những người quy định tại điểm b khoản này;

d) Người quản lý của chủ sở hữu công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý đó;

đ) Người có liên quan của những người quy định tại điểm d khản này

Người ký kết hợp đồng phải thông báo cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo sự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch đó.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi giúp bạn hiểu rõ hơn về Điều kiện làm giám giám đốc công ty bạn đang cần tư vấn.

Bài viết tham khảo.

Tư vấn luật doanh nghiệp.

Tư vấn luật lao động

Tư vấn luật.

Họ tên (*)

Email (*)

Tiêu đề

Nội dung