Hồ sơ chia công ty cổ phần

Tin liên quan

Chia công ty cổ phần – gọi 1900888 nhánh số 5 để được tư vấn miễn phí

Một công ty cổ phần có thể được chia thành nhiều công ty cổ phần khác. Sau khi các công ty cổ phần mới được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, công ty cổ phần bị chia sẽ chấm dứt hoạt động. Các công ty cổ phần mới phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty cổ phần bị chia.

1. Căn cứ pháp lí

+ Luật doanh nghiệp 2014

+ Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Hồ sơ chia công ty cổ phần

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ 1900888 NHÁNH SỐ 5

2. Nội dung tư vấn hồ sơ chia công ty cổ phần

Hồ sơ chia công ty cổ phần bao gồm:

+ Nghị quyết chia công ty của Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần bị chia

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Dự thảo điều lệ công ty

+ Danh sách cổ đông sáng lập

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực: Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân; Giấy CN ĐKDN/Quyết định thành lập đối với tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

+ Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định). Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty cổ phần kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là nội dung tư vấn Hướng Dẫn Luật đưa ra trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và thông tin quý khách hàng cung cấp. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì xin quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 1900888 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và để yêu cầu cung cấp dịch vụ.