Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh lần 2.

Tin liên quan

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh lần 2

Câu hỏi: Kính chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi công ty chúng tôi đã tạm ngừng đăng ký kinh doanh đến nay được gần một năm nay cho tôi hỏi là công ty tôi có thể tiếp tục đăng ký tạm ngừng đăng ký kinh doanh  nữa được không? Thời hạn tạm ngừng tiếp theo là bao lâu? Cảm ơn luật sư.

Trả lời:

tạm ngừng kinh doanh lần 2

tạm ngừng kinh doanh lần 2

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Dân An, chúng tôi xin tư vấn với bạn về tạm ngừng kinh doanh lần 2 như sau:

1.Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP nghị định về đăng ký doanh nghiệp

2.Nội dung tư vấn:

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh lần 2

Theo khoản 1 điều 200 luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh chậm nhất 15 ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.”

Căn cứ khoản 2 điều 57 nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

“ 2: Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa chỉ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh gửi thông báo , doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục ngừng kinh doanh thì phài thông báo tiếp cho Phòng đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.”

 Như vậy: theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn đã tạm ngừng đăng ký kinh doanh 1 lần và được gần 01 năm nên công ty bạn được tạm ngừng kinh doanh thêm 01 lần liên tiếp nữa. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh 2 lần liên tiếp không quá 02 năm.

Họ tên (*)

Email (*)

Tiêu đề

Nội dung