Hành chính

Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013

no_thumb

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 66/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ … Đọc Thêm

Luật tố cáo số 03/2011/QH3

no_thumb

QUỐC HỘI _____ Luật số: 03/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tố cáo … Đọc Thêm

Luật tố tụng hành chính

no_thumb

QUỐC HỘI Số: 64/2010/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 LUẬT Tố tụng hành chính ___________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Tố tụng hành chính. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH … Đọc Thêm

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính ngày 29 tháng 07 năm 2011

no_thumb

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 02/2011/NQ-HĐTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2011 NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính _____________________   Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân; Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Luật tố tụng hành … Đọc Thêm

Luật Khiếu nại 2011

no_thumb

  QUỐC HỘI _____ Luật số: 02/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________   LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều … Đọc Thêm

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 19 tháng 07 năm 2013

no_thumb

CHÍNH PHỦ Số: 81/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính _________________________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng … Đọc Thêm

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

no_thumb

QUỐC HỘI Số: 15/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012 LUẬT Xử lý vi phạm hành chính ________________   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Phần … Đọc Thêm

Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành

no_thumb

          Vi phạm hành chính cũng như mọi hành vi trái pháp luật khác đều là những hành vi có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến những quy tắc quản lý nhà nước. Vì vậy, tăng cường công tác đấu tranh phòng và chống vi phạm hành chính là một trong những nội dung rất quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước, là một yêu cầu tất yếu và cấp thiết của nhà nước và xã hội. Trước tình hình vi … Đọc Thêm

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

Dịch vụ tư vấn pháp luật đang phát triển nhanh chóng, cạnh tranh cao và ngày càng có nhiều đòi hỏi cao hơn trong cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật. Hướng Dẫn Luật với đội ngũ Luật sư lâu năm, giàu kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đã cũng cấp rất nhiều các hình thức tư vấn pháp luật trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy Hướng Dẫn Luật đã triển khai dịch vụ tư vấn pháp luật qua Email từ … Đọc Thêm

Trình tự thủ tục đăng ký xe khi bị mất hồ sơ gốc.

no_thumb

     Trình tự thủ tục cấp lại giấy tờ xe khi xe bị mất hồ sơ gốc.      Em mua xe đăng kí tên mình nhưng khi chuyển nhà thì bị mất hồ sơ gốc, mọi người tư vấn giúp em cách làm lại giấy tờ với.      Chào bạn, ban biên tập Dân An xin phép được trả lời về  trình tự thủ tục cấp lại giấy tờ xe khi xe bị mất hồ sơ gốc như sau.      Theo quy định tại thông tư 15/2014 /TT-BCA quy định về đăng kí … Đọc Thêm

Trang 2 trên 512345