Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo BLHS 2015

Tin liên quan

Chương XVII. Về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình 

        Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình được quy định tại Chương XV của BLHS 1999 gồm 07 điều (từ Điều 146 đến 152) với 03 nhóm hành vi gồm: i) nhóm hành vi vi phạm về điều kiện kết hôn; ii) nhóm hành vi vi phạm về nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình và iii) hành vi loạn luân. Trong  BLHS 2015 đã sửa đổi, bổ sung 03 nội dung gồm: (1) hình sự hóa thêm 03 hành vi (gồm hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại; hành vi đăng ký  con nuôi, nhận cha, mẹ, con trái pháp luật) và hành vi đăng ký hộ tịch trái pháp luật; (2) phi hình sự hóa đối với tội tảo hôn và ( 3) bổ sung tình tiết định khung tăng nặng 02 tội (Điều 187). Tội loạn luân và Điều 188. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình).

+ Hình sự hóa một số hành vi nguy hiểm cho xã hội nhằm góp phần bảo đảm thi hành Luật hôn nhân và gia đình, đồng thời đề cao trách nhiệm của cán bộ tư pháp và đảm bảo tính thống nhất trong chính sách xử lý đối với hành vi vi phạm của cán bộ tư pháp khi thực hiện nhiệm vụ.

+ Hình sự hóa hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại tại Điều 189 dự án BLHS 2015. Theo đó, bất kỳ người nào có hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. Trường hợp phạm tội từ 02 lần trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Việc hình sự hóa hành vi này nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật vì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, vi phạm nghiêm trọng tới quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình và kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội.

Đối với tội tảo hôn: Tội tảo hôn được quy định tại Điều 148 BLHS 1999 . Đề xuất phi hình sự hóa đối với tội tảo hôn và được xử lí bằng biện pháp hành chính.

Cám ơn quý khách đã dành niềm tin cho  Hướng Dẫn Luật hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án thích hợp để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 1900888 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và để yêu cầu cung cấp dịch vụ.     

Các bài viết tham khảo:

Luật sư tư vấn luật hình sự

Kiến thức luật hình sự

Văn bản luật hình sự