Văn bản luật hình sự

Nghị định 61/2000/NĐ – CP về việc phạt tù cho hưởng án treo

Nghị định 61/2000/NĐ – CP về việc phạt tù cho hưởng án treo

CHÍNH PHỦ Số: 61/2000/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2000   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Để thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo theo quy định tại Điều60 của Bộ luật Hình sự … Đọc Thêm

Nghị quyết 01/2000/NQ – HĐTP – Công ty Hướng Dẫn Luật

Nghị quyết 01/2000/NQ – HĐTP – Công ty Hướng Dẫn Luật

  HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 01/2000/NQ-HĐTP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2000                             NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999 HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Điều 20 và Điều 21 … Đọc Thêm

Hướng dẫn số 94/HD – HĐTVĐX – Công ty Hướng Dẫn Luật

Hướng dẫn số 94/HD – HĐTVĐX – Công ty Hướng Dẫn Luật

  HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶC XÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/HD-HĐTVĐX                                                                                           Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015 HƯỚNG DẪN    Về việc triển khai thực hiện quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2015 của chủ … Đọc Thêm

Luật đặc xá 2007 – Công ty Hướng Dẫn Luật

Luật đặc xá 2007 – Công ty Hướng Dẫn Luật

QUỐC HỘI Luật số: 07/2007/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                   Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007   LUẬT ĐẶC XÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật đặc xá. Chương … Đọc Thêm

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự – Hướng Dẫn Luật

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự – Hướng Dẫn Luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                            ………, ngày……tháng……năm……   ĐƠN YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ Kính gửi:   - Trưởng công an huyện (quận)……..........................................................................................................                           … Đọc Thêm

Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN -TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TƯ PHÁP Số: 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007                             THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999 Để áp … Đọc Thêm

Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BNN&TNT-VKSNDTC

Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BNN&TNT-VKSNDTC

BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH -BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013                             THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp … Đọc Thêm

Mẫu đơn tố cáo hình sự – Công ty Hướng Dẫn Luật

Mẫu đơn tố cáo hình sự – Công ty Hướng Dẫn Luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                      Hà Nội, ngày….tháng…..năm 2016   ĐƠN TỐ CÁO (Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản)               Kính gửi:  -    Công an huyện(quận)……………….........................................................................................                               - … Đọc Thêm

Nghị quyết 02/2003/HĐTPTANDTC hướng dẫn áp dụng 1 số quy định của BLHS

Nghị quyết 02/2003/HĐTPTANDTC hướng dẫn áp dụng 1 số quy định của BLHS

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 02/2003/NQ-HĐTP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân; Để áp dụng … Đọc Thêm

Nghị quyết 01/2006 của Hội đồng thẩm phán TANDTC

Nghị quyết 01/2006 của Hội đồng thẩm phán TANDTC

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 01/2006/NQ-HĐTP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006                             NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án … Đọc Thêm

Trang 1 trên 3123