Văn bản luật hôn nhân

Thông tư 12/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Thông tư 12/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Thông tư 12/2011/TT-BTP của Bộ tư pháp    BỘ TƯ PHÁP Số: 12/2011/TT-BTP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011                             THÔNG TƯ Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi ___________________________   Căn cứ Luật Nuôi con … Đọc Thêm

Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ

Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ

Nghị định 1102013NĐ-CP ngày 2492013 (Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013) CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 110/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH … Đọc Thêm

Luật hòa giải ở cơ sở 2013

Luật hòa giải ở cơ sở 2013

QUỐC HỘI Số: 35/2013/QH13   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013                               LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ ________   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hòa giải ở cơ … Đọc Thêm

Nghị định 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Luật HN và GĐ

Nghị định 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Luật HN và GĐ

CHÍNH PHỦ Số: 126/2014/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014                             NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình ________________________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày … Đọc Thêm

Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007

no_thumb

   QUỐC HỘI                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       Luật số: 02/2007/QH12                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                            Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm … Đọc Thêm

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

 QUỐC HỘI Số: 52/2014/QH13                                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                 … Đọc Thêm