Điều kiện hưởng BHXH một lần

Tin liên quan

Điều kiện hưởng BHXH một lần

  1. Căn cứ pháp lý 

  • Luật bảo hiểm xã hội 2014

     2. Nội dung tư vấn 

    Căn cứ theo điều 60 của luật bảo hiểm xã hội 2014 về bảo hiểm xã hội 1 lần quy định:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo điều luật này, để được hưởng BHXH một lần, NLĐ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  •  NLĐ đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện
  • Sau 01 năm nghỉ việc mà NLĐ chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không có nhu cầu tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện
  • Ra nước ngoài định cư
  • Người đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng

Nếu đáp ứng đủ điều kiện hưởng BHXH một lần, NLĐ làm hồ sơ xin hưởng BHXH một lần nộp lên cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện nơi NLĐ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Bài viết tham khảo: https://luattoanquoc.com/dich-vu-ly-hon-tron-goi-nhanh-chong-len-toa-1-lan/