Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Tin liên quan

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

     Những trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại điều 37 Bộ luật lao động như sau:

     “1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

     a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

     b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

     c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

     d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

     đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

     e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

     g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

     2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

     a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

     b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

     c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

2. Trách nhiệm của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

      Trách nhiệm của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật được quy định tại điều 43 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

     “1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

     2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

     3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

3. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

     Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động được quy định tại điều 47 Bộ luật lao động 2012. Theo đó, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải:

  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày
  • Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

     Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cho bạn tiền lương còn lại sau khi đã trừ các khoản bồi thường nêu trên và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác. Trong trường hợp tiền lương không đủ thì bạn phải tự bỏ thêm tiền để bồi thường.

Bài viết tham khảo:

https://luattoanquoc.com/dich-vu-ly-hon-tron-goi-nhanh-chong-len-toa-1-lan/

     Để được tư vấn chi tiết về quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật lao động miễn phí 24/7: 1900 6500  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.