Mức đóng Bảo hiểm y tế

Tin liên quan

Mức đóng Bảo hiểm y tế

Khoản 3 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế quy định mức đóng BHYT hàng tháng của người thứ nhất bằng tối đa 6% lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mức đóng Bảo hiểm y tế

Mức đóng Bảo hiểm y tế

    Từ 1/7/2018, mức lương cơ sở điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, do đó, mức đóng BHYT theo hộ gia đình như sau:

Người thứ

Số tiền đóng mỗi năm

1

750.600 đồng

2

525.420 đồng

3

450.360 đồng

4

375.300 đồng

5

300.240 đồng

     Bạn có thể tham khảo thêm: https://luattoanquoc.com/dich-vu-ly-hon-tron-goi-nhanh-chong-len-toa-1-lan/