Văn bản Sở hữu trí tuệ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2007/TT – BKHCN

no_thumb

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BKHCN NGÀY 14/02/2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU … Đọc Thêm

Nghị định 99/2013/NĐ – CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Nghị định 99/2013/NĐ – CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

CHÍNH PHỦ Số: 99/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp __________________________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn … Đọc Thêm

NGHỊ ĐỊNH 122/2010/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 122/2010/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

  CHÍNH PHỦ Số: 122/2010/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công … Đọc Thêm

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006

no_thumb

  CHÍNH PHỦ Số: 85/2011/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên … Đọc Thêm

Nghị định số 106/2006/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

no_thumb

CHÍNH PHỦ Số: 106/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 … Đọc Thêm

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

no_thumb

CHÍNH PHỦ Số: 105/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ CHÍNH PHỦ          Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;         … Đọc Thêm

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

no_thumb

CHÍNH PHỦ Số:  100/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21  tháng  9  năm  2006   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm … Đọc Thêm

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

no_thumb

CHÍNH PHỦ Số: 103/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp CHÍNH PHỦ                                         Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;                           … Đọc Thêm

Nghị định 104/2006/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết,hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

no_thumb

CHÍNH PHỦ Số: 104/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 … Đọc Thêm

Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009

no_thumb

            Căn cứ Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2009 của Văn phòng Quốc hội ngày 18 tháng 12 năm 2013, Hướng Dẫn Luật xin gửi tới quý khách hàng văn bản tổng hợp Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009. LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212