Phương thức bảo vệ quyền lợi người sử dụng đất.

Tin liên quan

     Khi quyền và lợi liên quan đến quyền sử dụng đất bì xâm phạm thì chúng ta có thể áp dụng những biện pháp nào để bảo về quyền và lợi ích của mình.

     Theo quy định của Luật Đất Đai 2013 Khi quyền lợi bị xâm phạm, tùy từng trường hợp cụ thể để lựa chọn những biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của mình như sau.

     Thứ nhất: Phương pháp Hòa Giải, đây là phương thức luôn được nhà nước luôn khuyến khích các bên giải quyết khi phát sinh tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai 2013, trong trường hợp các bên không tự hòa giải được thì có thể yêu cầu UBND cấp xã giải quyết theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.

     Thứ hai: Phương  khởi kiện tại Tòa Án hoặc UBND nơi có thẩm quyền căn cứ theo quy định tại Điều 203 Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Theo đó khi phát sinh tranh chấp đất đai thì các bên có thể giải quyết tranh chấp tại các cơ quan sau:

   .+ Tại Tòa Án khi các bên có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất.

   + Tại UBND nơi có thẩm quyền giải quyết nếu đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013. 

     Thứ ba: Khiếu nại, khiếu kiện về đất đai theo quy định tại Điều 204 Luật đất đai 2013Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

     Về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

     Thứ tư: Quyền tố cáo về đất đai.

     Khi phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thì có quyền tố về hành vi đó căn cứ vào Điều 205 Luật đất đai 2013.

     Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.