Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Tin liên quan

danan

1. Căn cứ pháp lý: 

           Luật đầu tư 2014;

           Nghị định 118/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn luật đầu tư 2014;

2. Nội dung tư vấn:

2.1.Dự án phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, xin quyết định chủ trương đầu tư

           Căn cứ Khoản 1, Điều 17 Nghị định 18, ưu đãi đầu tư ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư gm những nội dung sau đây:

–  Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;

–  Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.

        Khi đó, nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi đầu tư.

         Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2.2. Dự án không phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, xin quyết định chủ trương đầu tư

          Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật đầu tư , quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư. ( quý khách có thể tham khảo trong bài viết “Đối tượng, nguyên tắc và hình thức thực hiện ưu đãi đầu tư” của luật sư tư vấn Dân An).

         Để hiểu rõ hơn, quý khách hãy tham khảo một số bài viết về ưu đãi đầu tư với một số lĩnh vực, khu vực cụ thể:

Ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế của Luật sư Dân An

         Hướng Dẫn Luật hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án thích hợp để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 1900888 để gặp luật sư tư vấn trục tiếp và để yêu cầu cung cấp dịch vụ.

     Bài viết tham khảo:    

           – Kiến thức Luật đầu tư;                                                       

          – Hỏi đáp Luật đầu tư;                                                       

          – Luật sư tư vấn đầu tư.