Thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế -19006500

Tin liên quan

Thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế- 19006500

Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định như sau:

     Điều 28. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

2. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện.

3. Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

Thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

Nếu có thắc mắc về bảo hiểm y tế, quý khách vui lòng gọi điện đến tổng đài 19006500 hoặc gửi câu hỏi về email: lienhe@luattoanquoc.com để được giải đáp thắc mắc một cách tốt nhất.